Központi Fizika Kutató Intézet

    A második világháborút követően, az Országos Tudományos Tanács javaslatára 1949-ben Csillebércen, a városközponttól 10 km-re, kijelölésre került a Központi Fizikai Kutató Intézet területe. 1959-ben üzembe állították a Kutatóreaktort, és 1960-ban létrejött a Sugárvédelmi Osztály. Öt év elteltével a Sugárvédelmi Főosztály az országban egyedülálló mérőhálózatot hozott létre, mely alkalmassá vált az Intézet területén a levegő radioaktív szennyezettségének detektálására, illetve a későbbiekben kiépített rendszer segítségével a dózisteljesítmény online monitorozására. 1964-ben átadásra került a belső sugárterhelést mérő berendezés, a 80-as évek végén megkezdődtek az előkészületek Közép-Európa első mozgólaboratóriumának felállítására.
    A Központi Fizika Kutató Intézet 1989-ben megszűnt, az Intézetek önálló szervezeti egységként működtek tovább. A KFKI telephelyén levő intézetek igényeihez igazodva a Sugárvédelmi Laboratórium, számos új feladattal kiegészülve, Környezetvédelmi Szolgálat néven folytatta tovább munkáját.
    A Környezetvédelmi Szolgálat jelenleg az on-line és off-line környezetellenőrző rendszer üzemeltetése mellett, ellátja a Telephely dolgozóinak hatósági film dozimetria, TL neutron dozimetria, valamint belső sugárterhelés ellenőrzését. A Telephelyre érkezett radionuklidok ideiglenes tárolását és ehhez kapcsolódóan a Központi Izotópraktár üzemeltetését. Továbbá üzemelteti, a Kutatóreaktorhoz kapcsolódó besugárzó helyiséget, a mozgólaboratóriumot és ellátja a Telephely 24 órás ügyeletét. A Környezetvédelmi Szolgálat sokszínű feladatkörének ellátásához szükséges műszerparkját folyamatosan frissíti annak érdekében, hagy az 50 éve üzemelő környezetellenőrző rendszer továbbra is zavartalanul működhessen.
    A Környezetvédelmi Szolgálat munkatársai rendszeresesen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, illetve a Szolgálat helyszíni prezentálásával aktív szerepet vállalnak a felsőoktatási képzés színesítésében. A Szolgálat állandó feladatának tekinti a sugárvédelemmel és a nukleáris környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések megválaszolását, a hallgatóság teljes körű tájékoztatását.
    Endrődi Gáborné
    A Környezetvédelmi Szolgálat megbízott vezetője

Jelentések    Online mérési adatok